Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6934
  /
  ... preparatene har samme drivgass (norfluran) (1-3). Akutte magesmerter hos barn kan imidlertid ha mange årsaker og være vanskelig ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=5379
  /
  ... J Med Genet 1998; 35: 353-65. 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ... J Med Genet 1998; 35: 353-65. 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=70
  /
  ... Pharmacists Association. Electronic version. (17. januar 2011). 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkning av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ...
 4. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-261302
  /
  ... Kort oppsummering Symptomer: Dysfagi. Ellers som ved reflukssykdom. Magesmerter hos barn. Obs! øsofagusstriktur Diagnostikk: Øsofagogastroskopi med biopsi. Gastroøsofageal reflukssykdom ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/sykdom/smerter
  /
  ... smerte, f.eks. kan symptomer ved mellomørebetennelse vise seg som magesmerter. Smerter hos barn viser seg som regel ved at de gråter, klynker, ...
 6. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-03-318564
  /
  ... innleggelse på sykehus. Sykdomsbildet kan være dramatisk med magesmerter (særlig hos barn), kvalme og oppkast, sterkt nedsatt allmenntilstand, hyppig vannlating, ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1094
  /
  Dato for henvendelse: 21.02.2006Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol?SPØRSMÅLEt prematurt barn er mye plaget med luft/smerter i magen. ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=4423
  /
  ... Hoffmann KM, Gruber E, et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. Arch Dis Child 2013; 98: 832-3. 6. ... Hoffmann KM, Gruber E, et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. Arch Dis Child 2013; 98: 832-3. 6. ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/tygacil-pfizer-564893
  /
  ... ungdom. Man må være oppmerksom på mulig dehydrering. Abdominalsmerter er vanlig både hos barn og voksne, og kan være tegn på pankreatitt. ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/venlix-ratiopharm-565055
  /
  ... ved alvorlig depresjon; selvskading. Spesielt er følgende observert hos barn: Magesmerter, agitasjon , dyspepsi , ekkymose , epistakse og myalgi. Seponering: Seponering ( ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste