Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/787.html
  /
  ... intervention are critical in preventing untoward sequelae in children presenting with abdominal pain. Because of the spectrum of aetiologies that manifest ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser_hos_barn/akutte_magesmerter
  /
  Bakgrunn Akutte magesmerter hos barn har mange årsaker og kan være vanskelige å vurdere. Klinikken kan være annerledes enn hos voksne, symptombeskrivelsene ufullstendige, ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/influensa
  /
  ... med frostanfall. Tørrhoste. Sår hals. Hodepine. Muskelsmerter. Anoreksi. Magesmerter og eventuelt oppkast, særlig hos barn. Feberen varer vanligvis i 3–4 døgn, mens ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../omsorgssvikt_og_barnemishandling
  /
  ... traumer. Abdominaltraumer. Alvorlige buktraumer kan medføre organruptur med abdominalsmerter, muskulær defens (ikke hos helt små barn) og hypovolemisk sjokk. Differensialdiagnoser Skader på grunn av ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/794.html
  /
  History & exam Key factors presence of risk factors vomiting non-bloody diarrhoea hyperactive bowel sounds Other diagnostic factors abdominal pain low-grade fever ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/940.html
  /
  History & exam Key factors facial or generalised oedema age >1 year but <8 years Other diagnostic factors normal BP absence of haematuria hx of recent viral illness ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../binyrebarkinsuffisiens/addisonkrise
  /
  ... dehydrering. Truende eller manifest sirkulasjonssvikt. Kvalme og brekninger. Magesmerter. Hypoglykemi. Hyponatremi og hyperkalemi. Supplerende undersøkelser Blodsukker. Spesielt viktig hos barn. Tiltak Innleggelse. Hurtigst mulig innleggelse i sykehus. Før ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/peritoneum/peritonitt
  /
  ... ingen tarmlyder (paralytisk ileus). Takykardi og blodtrykksfall (sjokkutvikling). Hos barn og eldre kan symptomene være mindre utpregede, og buken kan være bløt. Lokal peritonitt. Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slippømhet. ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/symptomdiagnoser/magesmerter
  /
  ... sykehus, slik som divertikulitt, pyelonefritt hos voksne og hos barn, bekkeninfeksjon og akutt prostatitt. Innleggelse kan også være aktuelt ved uklare tilstander som: Vedvarende magesmerter som ikke går over (vedvart i mange timer, ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../noen_spesielle_forgiftninger/fluor
  /
  ... mg fluorid/kg) vil kunne gi alvorlig forgiftning hos barn. Dødelig dose fra 70 mg natriumfluorid/kg kroppsvekt. Fluortabletter inneholder hjelpestoffet sorbitol, som kan gi kvalme, magesmerter og diaré. Symptomer og funn Kvalme, brekninger, diaré, ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste