Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-residiverende
  /
  ... for henvisning til BUP. Referanser Subcom. on Chronic Abdominal Pain in Children, Pediatrics 2005; 115;812-815 Up to date: ... Størdal K et al. Organic abnormalities in recurrent abdominal pain in children. Acta Paediatr. 2001, Jun;90(6):638-42,
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../irritabel-tarm-syndrom
  /
  ... syndrom (IBS) er den vanligste årsaken til kroniske magesmerter hos barn og ungdom. Kardinalsymptomene er magesmerter som ledsages av ... 2015;42:418-27 www.uptodate.com Functional abdominal pain in children and adolescents-management-in-primary-care
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutt-abdomen
  /
  ... av underliggende årsak! Litteratur UpToDate: Causes of acute abdominal pain in children and adolescents. www.uptodate.com UpToDate: Emergent evaluation ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../psykosomatiske-present
  /
  ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer med økende alder. Vær spesielt ... Levy RL et al. Cognitive – Behavioral Therapy for Children With Functional Abdominal Pain and Their Parents Decreases Pain and Other symptoms. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../fysiske-seneffekter
  /
  ... Mage-tarm systemet Forsnevringer Arr Absorbsjonssvikt Kroniske sårdannelser Magesmerter Forstoppelse Ernæringsproblemer Strålebehandling mot abdomen Seneffekter hos barn er relativt sjeldne, men ernæringsproblemer kan være alvorlige ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutt-pankreatitt
  /
  ... komme i forløpet av en fulminant akutt pankreatitt. Hos barn < 3 år med akutt pankreatitt er magesmerter mindre hyppig og feber og irritabilitet mer hyppig ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../helicobacter-pylori
  /
  ... og er den klart viktigste årsaken til ulcussykdom hos barn og voksne. Andre gastrointestinale symptomer som kroniske magesmerter ser ikke ut til å være assosiert med ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../urinveisinfeksjon
  /
  ... Sjelden dysuri. Akutt cystitt Hos småbarn ukarakteristiske symptomer. Hos noe eldre barn ses dysuri og pollakisuri. Diffuse magesmerter. Inkontinens. Vanligvis ikke feber. NB: Ved dysuri må ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-obstipasjon
  /
  Bakgrunn Obstipasjon er en vanlig tilstand hos barn og ungdom og en hyppig årsak til magesmerter. Obstipasjon kan defineres som ubehag forårsaket av forsinket defekasjon av fekalia som er hard og tørr, ofte assosiert med stor anstrengelse og ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../forgiftninger/digitalis
  /
  ... pga redistribusjon; markør for alvorlig forgiftning. Mindre vanlig hos barn) og hyponatremi vanligst. Kronisk forgiftning GI-symptomer : Kvalme, brekninger, diare, magesmerter og nedsatt appetitt er vanlig. Sjeldent hemorragisk tarmnekrose ...
forrige · 1 · 2 · neste