Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-261302
  /
  ... Kort oppsummering Symptomer: Dysfagi. Ellers som ved reflukssykdom. Magesmerter hos barn. Obs! øsofagusstriktur Diagnostikk: Øsofagogastroskopi med biopsi. Gastroøsofageal reflukssykdom ...
 2. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-03-318564
  /
  ... innleggelse på sykehus. Sykdomsbildet kan være dramatisk med magesmerter (særlig hos barn), kvalme og oppkast, sterkt nedsatt allmenntilstand, hyppig vannlating, ...
 3. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/.../?frid=LK-06-Nevrol-frf-retur-4859a
  /
  ... av de samme bivirkningene som de sentralstimulerende legemidlene. Hos barn og unge: Vanligst er nedsatt appetitt, magesmerter, kvalme, munntørrhet, hodepine og trøtthet. Det er også ...
 4. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-12-fordoyel-1214
  /
  ... bestemt av lokalisasjon, utbredelse, sykdomsaktivitet og komplikasjoner. Diaré, abdominalsmerter og allmennsymptomer er vanlig på diagnosetidspunktet. Vekttap er ikke uvanlig og vekstretardasjon kan forekomme hos barn. Ekstraintestinale manifestasjoner kan også være tilstede hos enkelte ...
 5. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=LK-18-273057
  /
  ... Adalimumab Bivirkninger Reaksjoner på injeksjonsstedet, utslett, kløe, ... hos det nyfødte barn kan ikke utelukkes, og legemidlet bør derfor ikke ...
 6. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=LK-17-Muskl-4654
  /
  ... G12 Glukosamin Bivirkninger Vanligst rapporterte bivirkninger har vært ... barn. Kan brukes av ammende. Forsiktighetsregler Forsiktighet ved diabetes ...
 7. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=LK-01-Infeksjon-18891
  /
  ... Overdosering Se G12 Oseltamivir Bivirkninger Kvalme, oppkast og magesmerter. Graviditet, ... for bruk til barn > 12 år mangler, men er godkjent for barn > ...
 8. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-06-nevrol-24
  /
  ... Tabell 1 . Overdosering Se G12 Etosuksimid Bivirkninger Anoreksi, magesmerter, ... Forsiktighetsregler Lever og nyresvikt. Kontraindikasjoner Akutt ...
 9. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-04-blod-145
  /
  ... 1 enhet blodlegemekonsentrat. Dokumentasjon for effekt og sikkerhet hos barn ... Misfarging av huden rundt injeksjonsstedet, smerte, vevsnekrose eller ...
 10. Legemiddelhandboka
  -
  legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-01-infeksjon-283
  /
  ... lenger noen smittefare, og antibiotikabehandling er ikke indisert. Barn: Førstevalg er erytromycin 10 mg/kg × 4, ev. 20 mg/kg × 2 i 14 dager. Erytromycin kan gi magesmerter, og hos spedbarn < 3 måneder er erytromycin assosiert med økt ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste