Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-residiverende
  /
  Bakgrunn Definisjon Vanligvis defineres kronisk residiverende magesmerter (RAP – recurrent abdominal pain) som tre eller flere episoder med magesmerter over en periode på minst tre måneder som er kraftige nok ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../irritabel-tarm-syndrom
  /
  ... syndrom (IBS) er den vanligste årsaken til kroniske magesmerter hos barn og ungdom. Kardinalsymptomene er magesmerter som ledsages av tarmsymptomer, som diaré eller forstoppelse. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../psykosomatiske-present
  /
  ... barn og ungdom ofte ”vondter” i form av magesmerter, hodepine, brystsmerter, smerter i muskel-/skjellett, pustevansker eller ... i nyere studier av norske barn og ungdom. Magesmerter forekommer hyppigst hos yngre barn, mens hodepine forekommer ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutt-abdomen
  /
  Bakgrunn Akutte magesmerter kan ha et mangfold av kirurgiske og medisinske årsaker. De fleste er ikke alvorlige tilstander som verken krever ... bena oppunder seg er de viktigste symptomene på magesmerter i denne alderen. 1–5 år: Barnet vil ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../cystisk-fibrose
  /
  ... to-thrive (protein-kalori malnutrisjon). Voluminøse, fettrike avføringer. Magesmerter. Hypoproteinemi og ødemer. Lave nivåer av fettløselige vitaminer. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-obstipasjon
  /
  ... barn og ungdom og en hyppig årsak til magesmerter. Obstipasjon kan defineres som ubehag forårsaket av forsinket ... være fissurer, hemorroider og sfinkterspasme. Symptomer og funn Magesmerter er vanlig, samt luftsmerter, hard/knollete avføring, og ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../binyre/binyrebarksvikt
  /
  ... og muskel/skjelettsmerter, redusert appetitt, vekttap, kvalme, oppkast, abdominalsmerter, postural hypotensjon/svimmelhet (viktig å måle ortostatisk blodtrykk), ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../autoinflammatoriske-sykdommer
  /
  ... ledsaget av Hodepine, hals-, ledd-, muskel- og/eller magesmerter Markant forhøyet SR/CRP under anfall. Dersom det ... dager, uregelmessig intervall Dårlig allmenntilstand under feber episoder. Magesmerter, oppkast og diare, splenomegali TRAPS Lange feberepisoder: 1- ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...mistenkt-postprandial-hypoklykemi
  /
  ... minutter for å redusere risiko for dumping (kvalme, abdominalsmerter, diaré, varmefølelse, svimmelhet, blodtrykksfall og hjertebank). Alternativt inntas ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-hos-immunsupprimerte
  /
  ... anaerob infeksjon: Sår i munnen, ev. kombinert med abdominalsmerter/diaré: Metronidazol 7,5 mg/kg x 3 ... nøytropeni) som behandles med cytostatika (ofte cytarabin). Gir magesmerter, ømhet i nedre høyre kvadrant, kvalme, feber og ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste