Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../akutte_magesmerter?rawcontent=html
  /
  ... "id01"><b>Gastroenteritt.</b> Oppkast, diar&#xE9; og abdominalsmerter. Ofte feber, dehydrering og nedsatt allmenntilstand. Vanligste &#xE5; ... class="id01"><b>Inkarserert hernie.</b> Plutselig innsettende ... Brekninger eller oppkast. Eventuelt palpabelt brokk i inguinalkanalen. ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser_hos_barn/diar?rawcontent=html
  /
  ... luftveier eller mellom&#xF8;re. Livlige tarmlyder, eventuelt abdominalsmerter. Se <a href="/node/53664981">akutt gastroenteritt</a>.</p> <p ... "id01"><b>Matvareallergi</b>. Diar&#xE9; og eventuelt abdominalsmerter etter inntak av melk, egg, skalldyr, n&#xF8; ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/magesmerter?rawcontent=html
  /
  ... b>Oppf&#xF8;lging hos fastlege. </b>Kroniske abdominalsmerter henvises til utredning hos fastlege.</p> </div> </div>
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../peritoneum/peritonitt?rawcontent=html
  /
  ... p class="id01"><b>Generalisert peritonitt.</b> Kraftige abdominalsmerter. Pasienten ligger stille med opptrukne bein. Kvalme og ... class="id01"><b>Lokal peritonitt.</b> Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slipp&# ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../inflammatorisk_tarmsykdom?rawcontent=html
  /
  ... h3> <p class="id00"><b>Crohns sykdom</b>. Abdominalsmerter, hyppig i h&#xF8;yre nedre kvadrant. Diar&# ... Sykdomsf&#xF8;lelse og asteni. Anoreksi og vekttap. Abdominalsmerter og feber ved fulminant forl&#xF8;p.</p> </ ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../mesenterialkarsokklusjon?rawcontent=html
  /
  ... hatt abdominal angina p&#xE5; forh&#xE5;nd (abdominalsmerter etter m&#xE5;ltid, for&#xE5;rsaket av iskemi). D&# ... Symptomer og funn</h3> <p class="id00">Sterke abdominalsmerter diffust i buken. Akutt innsettende ved emboli, mer ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../hyperglykemisk_ketoacidose?rawcontent=html
  /
  ... med kompensatorisk hyperventilasjon (Kussmauls respirasjon). Ketose med oppkast, magesmerter og acetonlukt fra munnen. P&#xE5;virket allmenntilstand ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../akutte_underlivssmerter?rawcontent=html
  /
  ... abdomen, tidligere infeksjoner eller endometriose kan gi residiverende magesmerter. Se ogs&#xE5; andre differensialdiagnoser ved <a href="/node/53664950">magesmerter</a>.</p> <p class="id01"><b>Sykdom i urinveiene</ ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/obstipasjon?rawcontent=html
  /
  ... langvarig laksantiabruk. Obs &#x2013; muskelsvakhet, t&#xF8;rste, abdominalsmerter, vekttap, &#xF8;demer, skjelettsmerter og diar&#xE9;.</p> </ ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../akutt_appendisitt?rawcontent=html
  /
  ... h3>Symptomer og funn</h3> <p class="id00">Abdominalsmerter &lt;3 d&#xF8;gn. Ofte debut midt i ... b>&#xD8;re-nese-halsinfeksjoner.</b> Kan gi magesmerter hos barn.</p> <p class="id01"><b>Gastroenteritt.</ ...
forrige · 1 · 2 · neste