Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser_hos_barn/akutte_magesmerter
  /
  ... og kveld. Se spedbarnskolikk. Gastroenteritt. Oppkast, diaré og abdominalsmerter. Ofte feber, dehydrering og nedsatt allmenntilstand. Vanligste årsak ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../barn__generelt/symptomdiagnoser_hos_barn/diar
  /
  ... i øvre luftveier eller mellomøre. Livlige tarmlyder, eventuelt abdominalsmerter. Se akutt gastroenteritt. Diaré ved andre infeksjoner, for eksempel ... Sultdiaré ved langvarige kostrestriksjoner. Matvareallergi. Diaré og eventuelt abdominalsmerter etter inntak av melk, egg, skalldyr, nøtter eller ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/symptomdiagnoser/magesmerter
  /
  ... minutter ved manglende effekt. Oppfølging hos fastlege. Kroniske abdominalsmerter henvises til utredning hos fastlege.
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/peritoneum/peritonitt
  /
  ... perforasjon foreligger. Symptomer og funn Generalisert peritonitt. Kraftige abdominalsmerter. Pasienten ligger stille med opptrukne bein. Kvalme og ... buken kan være bløt. Lokal peritonitt. Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slippømhet. ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../urinveisinfeksjoner/pyelonefritt
  /
  ... eller uten symptomer fra urinveiene. Kvalme, oppkast og abdominalsmerter. Supplerende undersøkelser Urin. Urinstiks og -dyrkning. Obs – i ... eller uten symptomer fra urinveiene. Kvalme, oppkast og abdominalsmerter. Supplerende undersøkelser Urin. Urinstiks og -dyrkning. Obs – i ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../tynn-_og_tykktarm/inflammatorisk_tarmsykdom
  /
  ... ved Crohns sykdom. Symptomer og funn Crohns sykdom. Abdominalsmerter, hyppig i høyre nedre kvadrant. Diaré. Sykdomsfølelse og ... diaréer. Tenesmer. Sykdomsfølelse og asteni. Anoreksi og vekttap. Abdominalsmerter og feber ved fulminant forløp. Tiltak Innleggelse? Ved ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../tynn-_og_tykktarm/mesenterialkarsokklusjon
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelse. Noen har hatt abdominal angina på forhånd (abdominalsmerter etter måltid, forårsaket av iskemi). Dårlig prognose med letalitet rundt 70–80 %. Symptomer og funn Sterke abdominalsmerter diffust i buken. Akutt innsettende ved emboli, mer ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../diabetes_mellitus/hyperglykemisk_ketoacidose
  /
  ... med kompensatorisk hyperventilasjon (Kussmauls respirasjon). Ketose med oppkast, magesmerter og acetonlukt fra munnen. Påvirket allmenntilstand og redusert ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/akutte_underlivssmerter
  /
  ... abdomen, tidligere infeksjoner eller endometriose kan gi residiverende magesmerter. Se også andre differensialdiagnoser ved magesmerter. Sykdom i urinveiene. Nyresteinsanfall, urinveisinfeksjon. Supplerende undersøkelser Urinundersøkelse. ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/symptomdiagnoser/obstipasjon
  /
  ... Divertikler. Elektrolyttforstyrrelser. Ved langvarig laksantiabruk. Obs – muskelsvakhet, tørste, abdominalsmerter, vekttap, ødemer, skjelettsmerter og diaré.
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste