Abdominalt aortaaneurisme Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...nter-med-diabetes-og-karsykdommer
  /
  ... enkelte søkene) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening Frønsdal KB, Sæterdal I, Harboe I, Klemp ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../a-a-lister/generell-kirurgi-a-a
  /
  ... termen. Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Adenokarsinom med ukjent utgangspunkt Akutt abdomen Analfissur ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/_attachment/254413
  /
  Hjerte og kar Diagnostikk 2015 Folkehelseinstituttet Diagnostikk Lenker
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Abetalipoproteinemi Abort Abruptio placentae Acanthosis nigricans Acetaminofen ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/torakskirurgi-A-A
  /
  ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Akalasi Akutt koronarsyndrom Aortadisseksjon Aortainsuffisiens Aortakoarktasjon Aortastenose Atriemyksom ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/karkirurgi-a-a
  /
  ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Angiodysplasi i kolon Aortadisseksjon Aortakoarktasjon Bürgers sykdom Diabetesfot ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../aorta/aortaaneurisme?rawcontent=html
  /
  ... kjeve eller hals.</p> <p class="id01"><b>Abdominalt aortaaneurisme. </b>Vanligvis symptomfritt. Kan i 50 % av tilfellene ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4503
  /
  ... er oppfulgt årlig med ultralyd på grunn av abdominalt aortaaneurisme. Bruker livsvarig Marevan (warfarin). Pasienten har utviklet en ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2288
  /
  ... warfarin) for dyp venetrombose (DVT) og operert for abdominalt aortaaneurisme. Pasienten bruker følgende medikamenter: Furix (furosemid) 20 mg ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4667
  /
  ... atrieflimmer, lavterskel angina, flere stenter. Også stenter for abdominalt aortaaneurisme, kontroller for lengst avsluttet. Hatt grenvenetrombose høyre øyet. ...
forrige · 1 · 2 · neste