Kjønnskromosomforstyrrelse or "sex chromosome abnormalities" or "genetic disorders of sexual development" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/49-xxxxy-syndrom
  /
  49 XXXXY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har større kognitiv svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/48-xxxy-syndrom
  /
  48 XXXY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har større kognitiv svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/48xxyy-syndrom
  /
  48 XXYY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har oftere noe mer atferdsvansker og fysiske trekk ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/klinefelters-syndrom
  /
  Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig ...