"akutt intermitterende porfyri" or aip or "acute intermittent porphyria" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pancreaskreft/diagnose
  /
  ... eller hvis det er mistanke om autoimmun pancreatitt (AIP) type 2). EUS-FNA kan være aktuelt for ... at ved avklaring av for eksempel autoimmun pancreatitt (AIP) må det gjøres finnålsbiopsi (FNB) for histologi, da ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helse-bergen.no/...usbehandlingavakuttporfyrianfall1.pdf
  /
  ... for porfyrisykdommer, Helse Bergen. De omhandler sykehusbehandling ved Akutt intermitterende porfyri (AIP), Porphyria variegata (PV) og Hereditær koproporfyri (HCP). ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helse-bergen.no/.../Sider/Behandlingsretningslinjer.aspx
  /
  Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har utarbeidet retningslinjer for behandling for flere av porfyrisykdommene. Det er viktig å vite ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hypofyse/hypofyseadenom
  /
  ... 15-25 % av disse kan skyldes mutasjon i AIP-genet (aryl hydrocarbon receptor interacting protein). Klassifisering Et ...