"branched chain ketoaciduria" or msud or "maple syrup" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.21.3-akuttbehandling
  /
  ... metabolsk krise kan sees bl.a. ved glutarsyreuri, MSUD, propionsyreemi, methylmalonsyreemi, isovaleriansyreemi, urea cyklusdefekter og fettsyreoksidasjonsdefekter. Initial ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutte-stoffskiftesykdommer
  /
  ... Større barn Ureasyklusdefekter ++++ + (OTC deficient heterocygotes) (+) Organiske acidurier ++++ + (+) Maple syrup urine disease (MSUD) ++++ ++ ++ Fettsyreoksidasjonsdefekter ++ ++++ (+) Non-ketotisk hyperglycinemi ++++ 0 ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../10-glukose/10.6-metabolsk-sykdom
  /
  ... og leveraffeksjon. Noen få sykdommer gir avvikende kroppslukt: MSUD lukter lønnesirup, isovaleriansyreuri og multippel acylCoA dehydrogenasedefekt lukter ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/urinundersøkelser
  /
  ... så lett å gjenkjenne); urin fra pasienter med MSUD kan lukte lønnesirup og fra pasienter med isovaleriansyremi ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/hypoglykemi
  /
  ... og IX, fruktose 1,6-difosfatasemangel, organiske acidurier/MSUD, mitokondriepatier. Videre utredning Diagnostisk faste , enten enkelt fasteforsøk ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.21.2-generell-utredning
  /
  ... årsak er åpenbar. Påfallende lukt av barnet (kroppsvæsker) MSUD lukter «lønnesirup» (eller karri-lignende) Isovaleriansyremi lukter «fotsvette» ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../amming-kan-være-kontraindisert
  /
  ... hvor morsmelk ikke eller bare delvis tilrådes Galaktosemi Maple syrup urine disease Ingen morsmelk. Fenylketonuri Delvis amming. Hvert ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../syrebaseforstyrrelser
  /
  ... men også hyperalimentasjon), aminosyrer (medfødte stoffskiftesykdommer, f.eks. maple syrup urine disease). Økt syre-inntak: Acetylsalicylsyre (se kapittel ...