"genitale misdannelser" or "genitale anomalier" or "genital anomalies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5394
  /
  ... i normalbefolkningen. Den maskuliniserende effekten på kvinnelige foster (genitale misdannelser) som er knyttet til andre gestagener, særlig noretisteron ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11959
  /
  ... i gynekologi 2015 Hald, K., Moen, M. et al. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen. http://www.legeforeningen.no 2. ... i gynekologi 2015 Hald, K., Moen, M. et al. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen. http://www.legeforeningen.no 2. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... Lemli-Optiz syndrom (2–3 tå syndaktyli og genitale anomalier) er eksempler på metabolske syndromer med anomalier. Mukopolysakkaridosene ( ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... Turner syndrom) pasienter med medfødte syndromer som innbefatter genitale misdannelser pasienter med manglende eller ufullstendig utvikling av pubertet ...
 5. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Bakgrunn/Arsaker
  /
  ... med ulike medfødte anomalier som aniridi, hemihypertrofi og genitale misdannelser. Hepatoblastom er assosiert med hemihypertrofi, Beckwith-Wiedemann syndrom, ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=738
  /
  ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser (maskulinisering) hos pikefostre ved høye doser av gestagenet ...
 7. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...svulster-utenfor-sentralnervesystemet?lg=print
  /
  ... med ulike medfødte anomalier som aniridi, hemihypertrofi og genitale misdannelser. Hepatoblastom er assosiert med hemihypertrofi, Beckwith-Wiedemann syndrom, ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3097
  /
  ... er sannsynlig at den økte frekvensen av ikke-genitale misdannelser og hypospadi som sees av gestagener som gruppe ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=190
  /
  ... er det imidlertid ikke vist økt risiko for genitale anomalier ved eksposisjon for p-piller i første trimester ( ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=217
  /
  ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser hos pikefostre etter uforvarende bruk av norethisteron under ...
forrige · 1 · 2 · neste