"leighs syndrom" or "hereditary ataxias" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/.../fluenz-tetra-astrazeneca-588270
    /
    ... Øvrige: Guillain-Barrés syndrom , forverring av symptomer på Leigh syndrom (mitokondriell encefalomyopati). Rapportering av bivirkninger Fluenz Tetra AstraZeneca ...