"leighs syndrom" or "hereditary ataxias" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/leighs-syndrom
  /
  Leighs syndrom er en alvorlig, fremadskridende hjernesykdom som kan ha flere årsaker. Den medisinske betegnelsen på sykdomsforandringene er ... liknende sykdom har mange symptomer til felles med Leighs syndrom. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  ... medfører epilepsi som ofte er vanskelig å behandle. Leighs syndrom er en tilstand med raskt fremadskridende tap av ... med typiske forandringer på MR-bilder av hjernen. Leighs syndrom debuterer i tidlig barnealder. Pearsons syndrom er først ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom ...