"louis-bars syndrom" or "ataxia telangiectasia" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../BAKGRUNN/Arsak?CancerType=Barn Akutt leukemi
  /
  ... Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert ...
 2. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../Arsak?CancerType=Barn Akutt leukemi
  /
  ... Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Barn/Diagnoser/Akutt-leukemi?lg=print
  /
  ... disponerer for leukemi. Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi, ataxia telangiectasia. Av miljøfaktorer diskuteres blandt annet elektromagnetiske felt (kraftlinjer) ...
 4. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Barn/Diagnoser/Akutt-leukemi/Bakgrunn/Arsaker
  /
  ... disponerer for leukemi. Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi, ataxia telangiectasia. Av miljøfaktorer diskuteres blandt annet elektromagnetiske felt (kraftlinjer) ...
 5. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/Barn-akutt-leukemi/BAKGRUNN/Arsak?lg=ksprint
  /
  ... Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert ...
 6. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...0EBB-4301-88F1-0BB10EB026D7}&containsFaq=true
  /
  ... Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert ...