"septo-optisk dysplasi" or "abnormalities of the optic nerve" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/septo-optisk-dysplasi
  /
  ... Optikushypoplasi (Optic nerve hypoplasia ONH), de Morsiers syndrom Septo-optisk dysplasi (SOD) er en medfødt tilstand som kan innebære ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... opticus forekommer ved en rekke syndromer slik som septo-optisk dysplasi. Kromosomanalyse – aCGH. Dette er aktuelt i svært mange ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/sansedefekter/synssans
  /
  ... medfødte misdannelser i CNS (f eks fakomatoser og septo-optisk dysplasi) og fødselsasfyksi, men også inflammatoriske tilstander i CNS ( ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/manglende-pubertet
  /
  ... Årsakene kan være genetiske (medfødte isolert hypogonadotrop hypogonadisme, septo-optisk dysplasi, Kallmann-, Prader-Willi- og CHARGE- syndrom) eller ervervet ( ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../10-glukose
  /
  ... påvist binyrebarksvikt eller hypopituitarisme (f.eks mistanke om septo-optisk dysplasi). Diazoxid (Proglycem®): 5-10 mg/kg fordelt på ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære ...