"septo-optisk dysplasi" or "abnormalities of the optic nerve" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/septo-optisk-dysplasi
  /
  ... Optikushypoplasi (Optic nerve hypoplasia ONH), de Morsiers syndrom Septo-optisk dysplasi (SOD) er en medfødt tilstand som kan innebære ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære ...