"trippel x" or "sex chromosome abnormalities" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/trippel-x
  /
  Jenter med trippel X har vanligvis normale fysiske trekk med lang sluttlengde og normal fruktbarhet. Hos en del kan ha kognitive vansker ... man ikke mistenker noen diagnose. Mange voksne med trippel X lever et normalt liv med hjem, barn og ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt CDG Spinal muskelatrofi INAD Trippel X Hurlers sykdom (MPS I) Seninfantil nevronal ceroid lipofuscinose ... gir sammensatte vansker Takaos syndrom Tay-Sachs sykdom Trippel X Trisomi 13 Trisomi 18 Turners syndrom Uten kjent ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt CDG Spinal muskelatrofi INAD Trippel X Hurlers sykdom (MPS I) Seninfantil nevronal ceroid lipofuscinose ...