"ushers syndrom" or "retinitis pigmentosa" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... II) 22q11 syndrom Turners syndrom Neuropathy, ataxia and retinitis pigmentosa Polynevropatier, arvelige Noonans syndrom Aldringstilstander (premature) X-bundet ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... II) 22q11 syndrom Turners syndrom Neuropathy, ataxia and retinitis pigmentosa Polynevropatier, arvelige Noonans syndrom Aldringstilstander (premature) X-bundet ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/leighs-syndrom
  /
  ... hjerne og ryggmarg rammes). Nevrogent muskelsvinn, Ataksi og Retinitis Pigmentosa (NARP) og Leigh-liknende sykdom har mange symptomer ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  ... Sykdommen begynner gjerne i barneårene. Nevropati, ataksi og retinitis pigmentosa (NARP) er en tilstand som forårsaker en rekke ...