"velo-cardio-facialt syndrom" or vcfs or digeorge Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom DiGeorges syndrom Gauchers sykdom Ataxia telangiectasia Kabuki syndrom PKAN ... Proteus' syndrom Perifer nevropati med spastisk paraplegi SMA VCFS Uten kjent diagnose (fremadskridende) MLD Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalomyopati ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom DiGeorges syndrom Gauchers sykdom Ataxia telangiectasia Kabuki syndrom PKAN ... Proteus' syndrom Perifer nevropati med spastisk paraplegi SMA VCFS Uten kjent diagnose (fremadskridende) MLD Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalomyopati ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/velocardiofacialt-syndrom
  /
  ... store individuelle variasjoner blant personer med velocardiofacialt syndrom (VCFS). Et flertall har ulike former for hjertefeil. Mange ...