"vestibulær schwannomatose" or nf2 or "neurofibromatosis type 2" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... cellesykdom PLA2G6-assosiert nevrodegenerativ sykdom Glycosylasparginasemangel MPS IX Vestibulær schwannomatose Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon Hvit substans-sykdommer (leukodystrofier) ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevrofibromatose-type-2
  /
  ... nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander. Selv om de har en del ... skiller de seg fra hverandre på vesentlige punkter. NF2 er en alvorlig, medfødt, fremadskridende sykdom kjennetegnet av ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... cellesykdom PLA2G6-assosiert nevrodegenerativ sykdom Glycosylasparginasemangel MPS IX Vestibulær schwannomatose Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon Hvit substans-sykdommer (leukodystrofier) ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/schwannomatose
  /
  ... som egen tilstand. Som ved både NF1 og NF2 er det store variasjoner i sykdomsbildet. I beskrivelsen ...