"von hippel-lindau" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/genetikk
  /
  ... fra ungdomsalder, bl.a. colorectal cancer hos voksne), von Hippel Lindau syndrom (øyeforandringer hos barn, bl.a. nyrecancer hos ... sykdommer der andelen er langt høyere (eksempel: ved von Hippel Lindau oppgis 28 % av mutasjonene å være kopitallsavvik). For ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemisk-hypertensjon
  /
  ... feochromocytom, glucocorticoid aldosteronisme, multiple endokrine neoplasier type 2, von Hippel Lindau) eller syndromer associert med hypertensjon (nevrofibromatose). Sykehistorie Prenatalt: ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../von-hippel-lindau
  /
  Hensikt Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kjent eller mistenkt von Hippel-Lindaus syndrom (VHL). Bakgrunn VHL er en genetisk ...
 4. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../BAKGRUNN/Arsak?CancerType=Nevroendokrine
  /
  ... har betydning. Ved multippel endokrin neoplasi (MEN) og von Hippel-Lindau sykdom , som begge skyldes endringer i arvestoffet (mutasjoner), ... bukspyttkjertel, biskjoldbruskkjertel, hypofyse og binyrer som rammes. Ved von Hippel-Lindau sykdom rammes blant annet bukspyttkjertel og binyrer. Ved ...
 5. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../Arsak?CancerType=Nevroendokrine
  /
  ... har betydning. Ved multippel endokrin neoplasi (MEN) og von Hippel-Lindau sykdom , som begge skyldes endringer i arvestoffet (mutasjoner), ... bukspyttkjertel, biskjoldbruskkjertel, hypofyse og binyrer som rammes. Ved von Hippel-Lindau sykdom rammes blant annet bukspyttkjertel og binyrer. Ved ...
 6. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/Nevroendokrin-kreft/BAKGRUNN/Arsak?lg=ksprint
  /
  ... har betydning. Ved multippel endokrin neoplasi (MEN) og von Hippel-Lindau sykdom , som begge skyldes endringer i arvestoffet (mutasjoner), ... bukspyttkjertel, biskjoldbruskkjertel, hypofyse og binyrer som rammes. Ved von Hippel-Lindau sykdom rammes blant annet bukspyttkjertel og binyrer. Ved ...
 7. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Diagnoser/Intrakranial/Bakgrunn/Histologi
  /
  ... Hos 5 % av pasientene er svulsten assosiert med von Hippel-Lindau syndrom (VHL), som er en autosomal dominant arvelig ... kapillært hemangioblastom hos en pasient er ledd i von Hippel-Lindau syndrom eller ikke. Ved negativ genprøve og negativ ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pankreas
  /
  ... maligne. Tumor ledd i MEN1/Zollinger-Ellingson eller von Hippel-Lindau MEN1 [primær hyperparathyreodisme, P-NET og hypofysetumor (prolactinom)]. ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../12.9-polycystisk
  /
  ... kongenitt hepatisk fibrose og gallegangssykdom). Tuberøs sklerose og von Hippel-Lindau sykdom kan også medføre polycystisk nyresykdom. Utredning/diagnostikk ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...disinsk-genetikk-og-endokrinologi
  /
  ... er ett til to aktuelle gener (for eksempel von Hippel Lindau syndrom) og NGS med filtrering på en liste ...
forrige · 1 · 2 · neste