"weavers syndrom" or "microdeletion syndromes" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/weavers-syndrom
  /
  Weavers syndrom kjennetegnes av skjelettforandringer og forsinket utvikling. Det regnes som en overveksttilstand da ben hos personer med Weavers syndrom vokser og utvikler seg raskere enn vanlig (økt ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Lesch-Nyhans syndrom Klippel-Trenaunays syndrom Cerebral gigantisme Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt CDG Spinal muskelatrofi INAD Trippel X ... schwannomatose Von Hippel-Lindaus syndrom Von Recklinghausens sykdom Weavers syndrom Werdnig-Hoffmanns sykdom Werners syndrom Williams' syndrom Wolf- ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Lesch-Nyhans syndrom Klippel-Trenaunays syndrom Cerebral gigantisme Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt CDG Spinal muskelatrofi INAD Trippel X ...