"bladder exstrophy" or epispadi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=6736
  /
  ... seks med hypospadi og ett barn hadde diagnose epispadi. Det understrekes at årsakssammenhengen mellom bruk av trimetoprim ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2436
  /
  ... eksempel ekstremitetsreduksjon, leppe-ganespalte, øsofagusatresi, ventrikkelseptumdefekt, hydronefrose, hypospadi, epispadi, men tallene er for små til at det ...