"complement deficiency" or "disorders of the complement" or komplementdefekter or komplementdefekt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4469
  /
  ... forverring av hennes astma, normale gammaglobuliner og ingen komplementdefekt.SVARLungebivirkninger av lamotrigin er ikke nevnt i preparatomtalen ( ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/menveo-glaxosmithkline-568506
  /
  ... ikke spesifikt evaluert hos immunkompromitterte mennesker. Individer med komplementdefekter og individer med funksjonell eller anatomisk aspleni, vil ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../bexsero-glaxosmithkline-588813
  /
  ... ved aktiv immunisering. Immunogenisitetsdata er tilgjengelig for individer med komplementdefekter, aspleni eller manglende miltfunksjon. Ingen data fra bruk ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../menveo-glaxosmithkline-568506
  /
  ... ikke spesifikt evaluert hos immunkompromitterte mennesker. Individer med komplementdefekter og individer med funksjonell eller anatomisk aspleni, vil ...