"complement deficiency" or "disorders of the complement" or komplementdefekter or komplementdefekt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksiner-og-immunprofylakse
  /
  ... M) Ja(indik.gr.M) Nei Nei Alvorlig komplementdefekt** Meningokokksykdom Ja (indik.gr.K) Nevrologisk sykdom (nedsatt ... polysakkaridvaksine (PPV23). Se tekst nedenfor for bruk. **Alvorlig komplementdefekt: Defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../tabell-8complement-deficiencies
  /
  Tabell 8 Complement deficiencies
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../komplementdefekter/c5-c9-mangel
  /
  ... med beskyttelse pga komplementmangel. Referanser Clinical significance of complement deficiencies. Pettigrew HD, Teuber SS, Gershwin ME. Ann N ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../immunsvikt/komplementdefekter
  /
  Klinikken ved komplementmangler er variabel og reflekterer den enkelte komponents funksjon i normal immunrespons og inflammasjon. Generelt sees infeksjonstendens, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vaksinasjon-immunisering
  /
  ... inkludert de levende vaksinene som inngår i det. Komplementdefekter kan gi infeksjon med S. pneumoniae, H. influenzae ... disse beskytter ikke mot gruppe B. Pasienter med komplementdefekter bør vaksineres hvert 3. år, siden den primære ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antibiotikabehandling
  /
  ... biopsi etc.) før behandlingen endres. Spesielt ved visse komplementdefekter (properdindefekt samt defekter i terminale komplementvei) og ved ... varierer etter klinisk skjønn og effekt. Ved visse komplementdefekter, ved aspleni hos barn og hos barn med ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...mannosebindende-lektin-mbl-mangel
  /
  ICD-10 D84.8 Insidens: ca 5% av befolkningen Bakgrunn Lavt MBL-nivå i serum, eventuelt dysfunksjonelt MBL, gir svikt av lektin-aktiveringsveien i komplementsystemet. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../komplementdefekter/c3-mangel
  /
  ICD-10 D84.1 Insidens: Sjeldent. (beskrevet 20-40 pasienter) Bakgrunn Som den sentrale faktoren i komplementsystemet vil C3 mangel gi fravær av opsonisering ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../komplementdefekter/c2-mangel
  /
  ICD-10 D84.1 Insidens: Homozygot , komplett C2 mangel ca 1:10000 kaukasere Bakgrunn Svikt i klassisk immunkompleks aktivering av komplement Klinikk SLE- ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/immunsvikt/varseltegn
  /
  ... trivsel, nesten alle barn med fagocyttære sykdommer eller komplementdefekter, og 9 av 10 med T-lymfocyttdefekter (2). ...
forrige · 1 · 2 · neste