"complement deficiency" or "disorders of the complement" or komplementdefekter or komplementdefekt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/menveo-glaxosmithkline-568506
  /
  ... ikke spesifikt evaluert hos immunkompromitterte mennesker. Individer med komplementdefekter og individer med funksjonell eller anatomisk aspleni, vil ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/nimenrix-pfizer-577003
  /
  ... utsatt for å få meningokokkinfeksjon pga. tilstander som terminale komplementdefekter og anatomisk eller funksjonell aspleni. Det er mulig at ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../bexsero-glaxosmithkline-588813
  /
  ... ved aktiv immunisering. Immunogenisitetsdata er tilgjengelig for individer med komplementdefekter, aspleni eller manglende miltfunksjon. Ingen data fra bruk ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../menveo-glaxosmithkline-568506
  /
  ... ikke spesifikt evaluert hos immunkompromitterte mennesker. Individer med komplementdefekter og individer med funksjonell eller anatomisk aspleni, vil ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../bexsero-glaxosmithkline-588813
  /
  ... ved aktiv immunisering. Immunogenisitetsdata er tilgjengelig for individer med komplementdefekter, aspleni eller manglende miltfunksjon. Ingen data fra bruk ...