"complement deficiency" or "disorders of the complement" or komplementdefekter or komplementdefekt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Folkehelseinstituttet
    -
    https://www.fhi.no/...-av-vaksiner-immunglobuliner-og-seraantitoksin
    /
    ... M) - Til personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt (K) - Til nærkontakter av personer med meningokokk A-, ...