"complement deficiency" or "disorders of the complement" or komplementdefekter or komplementdefekt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. RELIS
    -
    relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4469
    /
    ... forverring av hennes astma, normale gammaglobuliner og ingen komplementdefekt.SVARLungebivirkninger av lamotrigin er ikke nevnt i preparatomtalen ( ...