"rare coagulation disorders" or "faktor v" or owren Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4789
  /
  Dato for henvendelse: 30.09.2013NSAID og Faktor V Leiden mutasjon.SPØRSMÅLKvinne født i 1956, med muskel-skjelettplager, samt Faktor V Leiden mutasjon. Ingen øvrige risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Vil bruk av ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11123
  /
  ... for henvendelse: 29.09.2016Kvetiapin og olanzapin ved faktor V Leiden mutasjonSPØRSMÅLHenvendelse fra psykiater angående en kvinne på rundt 40 år som har faktor V Leiden mutasjon. Hun har nylig startet på sertralin ( ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2433
  /
  ... men skyldes i 90 - 95 % av tilfellene heterozygot faktor V Leiden-mutasjon. Blant europeere er omlag 5 - 8 % av befolkningen heterozygote for faktor V Leiden. Personer med APC-resistens/faktor V Leiden ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=945
  /
  ... henvendelse: 14.10.2011Depo-medroksyprogesteron injeksjon og heterozygot faktor V Leiden-mutasjonSPØRSMÅL35 år gammel lett overvektig kvinne har ... mnd. som behandling av sine endometrioseplager.SVAREn heterozygot faktor V Leiden-mutasjon gir en 5-10 ganger økt ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=10750
  /
  Dato for henvendelse: 03.05.2016Kvetiapin ved faktor V Leiden-mutasjonSPØRSMÅLPasient blir behandla for depresjon. Det er ønskjeleg å starte behandling med kvetiapin, men pasienten har faktor V Leiden-mutasjon. Lege har ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9746
  /
  ... henvendelse: 28.04.2015Ulipristal til kvinne med heterozygot faktor V leiden mutasjonSPØRSMÅLHenvendelse fra lege, med spørsmål om en kvinne med heterozygot faktor V leiden mutasjon som har hatt dyp venetrombose (DVT) ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7613
  /
  ... mutasjon. Antikoagulasjon?SPØRSMÅLEr det indikasjon for antikoagulasjon?SVARKonklusjon: Faktor V Leiden mutasjon er den vanligste arvelige trombofilien blant ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=6151
  /
  Dato for henvendelse: 16.04.2010Triptaner ved faktor V Leiden mutasjonSPØRSMÅLSykehuslege spør angående en en ung pasient med kjent homozygot faktor V Leiden mutasjon og protein C mangel som har hatt flere ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11530
  /
  ... for henvendelse: 24.02.2017Prevensjon ved heterozygoti for faktor V Leiden og protrombinmutasjonSPØRSMÅLSpørsmålet gjelder en kvinne med heterozygoti ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2018
  /
  ... er det påvist at pasienten er heterozygot for faktor V-Leiden mutasjonen. Hvilke hormonelle prevensjonsmidler kan brukes hos ... koder for koagulasjonsfaktor V, og dette gjør at faktor V hos personer med mutasjonen ikke påvirkes av aktivert ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste