22q13 or phelan or mcdermid Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=527
  /
  ... og ikke har samme oksidative stress og virusmengde. McDermid fant indikasjoner på at oksidativt stress ikke er ... Pharmacother 2003; 57(3-4): 113-6.10. McDermid JM, Lalonde RG, Gray-Donald K et al. Associations ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/celebra-pfizer-547360
  /
  ... Br J Clin Pharmacol 2002;53:403-4 Phelan KM, et al. Lithium interaction with the cyclooxygenase 2 inhibitors rofecoxib and ... serumkonsentrasjon av litium bør monitoreres. Kildegrunnlag Kasusrapporter Kilder Phelan KM, Mosholder AD, Lu S. Lithium interaction with the cyclooxygenase 2 ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2651
  /
  ... interactions/index_menus.jsp (30. januar 2008).4. Phelan KM, Mosholder AD et al. Lithium interaction with the ... interactions/index_menus.jsp (30. januar 2008).4. Phelan KM, Mosholder AD et al. Lithium interaction with the ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/lithionit-biophausia-561032
  /
  ... serumkonsentrasjon av litium bør monitoreres. Kildegrunnlag Kasusrapporter Kilder Phelan KM, Mosholder AD, Lu S. Lithium interaction with the cyclooxygenase 2 ... Br J Clin Pharmacol 2002;53:403-4 Phelan KM, et al. Lithium interaction with the cyclooxygenase 2 inhibitors rofecoxib and ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2002
  /
  ... 103772s5234lbl.pdf (Sist oppdatert: 14.04.2009)2. Phelan C, Wooltorton E. Infliximab and serious hematologic events. ... 103772s5234lbl.pdf (Sist oppdatert: 14.04.2009)2. Phelan C, Wooltorton E. Infliximab and serious hematologic events. ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/arcoxia-msd-546431
  /
  ... Br J Clin Pharmacol 2002;53:403-4 Phelan KM, et al. Lithium interaction with the cyclooxygenase 2 inhibitors rofecoxib and ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/dynastat-pfizer-548199
  /
  ... Br J Clin Pharmacol 2002;53:403-4 Phelan KM, et al. Lithium interaction with the cyclooxygenase 2 inhibitors rofecoxib and ...