47 and xxy or "sex chromosome abnormalities" or klinefelter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... Kjønnskromosom DSD : 45,X (Turner Syndrom og varianter), 47,XXY (Klinefelter syndrom og varianter), 45,X/46,XY (mixed ... av både testisvev og ovarievev), samt Turner syndrom, Klinefelter syndrom og deres varianter. 46,XY-DSD med ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../klinefelter-syndrom
  /
  ... ca. 1: 660 nyfødte gutter. 80 % har klassisk Klinefelter syndrom (KS) 47XXY. De resterende har 48XXXY (mer ... aktuelt. Fertiliteten er sterkt nedsatt hos pasienter med Klinefelter syndrom. Hos pasienter med mosaikk-tilstander vil sjansen ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../innledning/epidemiologi
  /
  ... er forekomst av kryptorkisme (ikke-desendert testis) samt Klinefelters syndrom og infertilitet tilstander som disponerer for utvikling ... gjelder testisatrofi (små, bløte testikler). Med unntak av Klinefelters syndrom, er det mulig at alle disse tilstandene ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/manglende-pubertet
  /
  ... kryptorkisme, senfølger av orkitt, hypoplasi av testikler samt Klinefelter syndrom mulige årsaker. Hos begge kjønn kan ettervirkninger ... ved vekstutredning. Kromosomanalyse for å utelukke Turner eller Klinefelter syndrom kan være aktuell samt testing av luktesansen. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../germinalcellesvulster
  /
  ... plommesekktumor embryonale carsinomer choriocarsinomer Genetikk Tilstander som disponerer: Klinefelter syndrom disponerer for mediastinal MGCT. Ovariale GCT’er ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bakgrunn
  /
  ... relativt stor andel er non-seminomer, assosiasjon til Klinefelters syndrom, Downs syndrom og Li-Fraumenis syndrom. Mediastinale ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../leydigcelle-tumor
  /
  ... er bilaterale (291). Disse er gjerne assosiert med Klinefelters syndrom. Patologi Leydigceller er lokalisert i støttevevet mellom ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykotiske-lidelser
  /
  ... Nieman Pick C, ureasyklus-sykdommer) Genetiske syndromer (eks. Klinefelter, DiGeorge syndrom/VCFS, Juvenil Huntington, Prader-Willi, Turner) ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gonader/mannlig-hypogonadisme
  /
  ... er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). Ønsket ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../differensialdiagnostikk
  /
  ... nevrosyfilis multippel sklerose viral meningoencefalitt kryptokokkmeningoencefalitt Picks sjukdom Klinefelters syndrom Kleine-Levin-syndrom HIV-encefalopati følgjetilstand etter ...