47 and xxy or "sex chromosome abnormalities" or klinefelter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/klinefelters-syndrom
  /
  Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... Kjønnskromosom DSD : 45,X (Turner Syndrom og varianter), 47,XXY (Klinefelter syndrom og varianter), 45,X/46,XY (mixed ... av både testisvev og ovarievev), samt Turner syndrom, Klinefelter syndrom og deres varianter. 46,XY-DSD med ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Smith-Magenis' syndrom Mannosidose NCL Pompes sykdom Hemihypertrofisyndromer 47 XXY syndrom BPAN Utviklingshemning uten kjent årsak (medfødt tilstand ... syndrom 22q11.2 syndrom 22q13 syndrom 47 XXX 47 XXY syndrom 47 XYY syndrom 48 XXXY syndrom 48 ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=12424
  /
  ... SVARKlinefelters syndrom (KS) er den mest utbredte kjønnskromosomforstyrrelsen (47 XXY) og den vanligste årsaken til mannlig hypogonadisme (1, ... redusere risikoen for fremtidige tromboser hos pasienter med Klinefelters syndrom. Derfor anbefales som utgangspunkt ikke å avslutte ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1499
  /
  ... skyldes en genetisk defekt der mannen har kromosomsammensetningen 47 XXY. Denne tilstand vil vanligvis ikke bli oppdaget før ... beskrevne doser skal kunne gi økt spermieproduksjon ved Klinefelters syndrom. Testosteron kan gis som substitusjonsbehandling ved Klinefelters ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Smith-Magenis' syndrom Mannosidose NCL Pompes sykdom Hemihypertrofisyndromer 47 XXY syndrom BPAN Utviklingshemning uten kjent årsak (medfødt tilstand ... gamma-relatert sykdom NARP Costellos syndrom Pearsons syndrom Klinefelters syndrom Fragilt X syndrom Gangliosidose type II Glutarsyreemi ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../klinefelter-syndrom
  /
  ... ca. 1: 660 nyfødte gutter. 80 % har klassisk Klinefelter syndrom (KS) 47XXY. De resterende har 48XXXY (mer ... aktuelt. Fertiliteten er sterkt nedsatt hos pasienter med Klinefelter syndrom. Hos pasienter med mosaikk-tilstander vil sjansen ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no/49-xxxxy-syndrom
  /
  ... syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret ... svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk enn de med Klinefelters syndrom. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/48-xxxy-syndrom
  /
  ... syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret ... svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk enn de med Klinefelters syndrom. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../innledning/epidemiologi
  /
  ... er forekomst av kryptorkisme (ikke-desendert testis) samt Klinefelters syndrom og infertilitet tilstander som disponerer for utvikling ... gjelder testisatrofi (små, bløte testikler). Med unntak av Klinefelters syndrom, er det mulig at alle disse tilstandene ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste