Als Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...nskap-om-multippel-sklerose-ms(1)
  /
  Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er spontan selektiv degenerasjon av motoriske nevroner både i presentral cortex i hjernen og i ryggmargens forhorn. Det betyr ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... rekke systemer i hjernen og kroppen (Koolhaas et al., 2011). Sentralt er den nevroendokrine hypothalamus-hypofyse-binyre ( ... samtidig mindre reaktiv på kjente stressorer (Herman et al., 2016). Hippocampus og midtre deler av prefrontal cortex ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... barn som er født ekstremt tidlig (Leversen et al. 2011; Serenius et al. 2013). Senere studier viser en rekke gunstige effekter ... Kambafwile, Horta, Barros og Cousens, 2010; Nyqvist et al. 2010). KO medfører kortere sykehusopphold, redusert risiko for ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ng-i-akutteam-ved-dps-suicidologi
  /
  ... asylene i hele den vestlige verden (Johnson et al., 2008). I kjølvannet av dette har det vokst ... psykososiale kriser utenfor døgninstitusjonene (Burns, 2004; Johnson et al., 2008). Norske DPS akutteam har ikke eksistert lenge. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... gang de fortalte noen om overgrepene (Steine et al., 2016). Årsaker til lang «latenstid» har tidligere blitt ... Brown, Edelstein, Goodman, Jones, & Gordon, 2003; Hanson et al., 2003; Priebe & Svedin, 2008; Ruggiero et al., 2004; ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... aldri hadde fortalt noen om overgrepene (Ruggiero et al., 2004; Smith et al., 2000). Lignende resultater ble funnet i et representativt ... der overgrepene involverte vold og trusler (Hanson et al., 2003), samleie (Priebe & Svedin, 2008), tvang (Ruggiero et ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... rusmisbruk, sosial isolasjon, selvskading og selvmord (Cox et al., 2012; James et al., 2013; Kendall, Safford, Flannery-Schroeder, & Webb, 2004). Problemene ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... Stefansen, 2007; Myhre, Thoresen & Hjemdal,2015; Steine et al., 2012; Thoresen & Hjemdal, 2014). Noen utsettes for det ... regulering av atferd, kognisjon og selvbilde (Cook et al., 2005; Goldbeck & Jensen, 2017). En norsk studie indikerer ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... dødsfall (Iwata, Pace, Dorsey, Zarcone, Vollmer, Smith et al., 1994; Kerth, Progar & Morales, 2009). I tillegg kan ... variasjon i rapporterte prevalenstall (3 % i Fovel et al., 1989; 4 % i Isely, Kartsonis, McCurley, Weisz & Roberts, ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... Ani, Reading, Lynn, Forlee & Garralda, 2013; Kozlowska et al., 2007) og 1:1000 (Lieb, Pfister, Mastaler & Wittchen, ... 1992) og ses oftere blant jenter (Lieb et al., 2000). Ved konversjonslidelser hos barn er det rapportert ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste