Als Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ewylegmer-utredning-og-behandling
  /
  ... Rodriguez, Lamy & Neils-Strunjas , 2010 (41); Cagning et al 2015 (42), Mezler-Braddely, 2007 (34), Oda, Yamamoto & Maeda, 2009 (43) Murayama et al, 2007 (44) eller Crowell, Luis & Mullan, 2007 (45). ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...etstagnasjon-og-nedsatt-hosteevne
  /
  ... på Helsebiblioteket.no). Ved progredierende sykdommer (f.eks. ALS) anbefales oppstart ved 270 l/min (3). Hvis ... i forhold til effekt av mekanisk hostestøtte hos ALS-pasienter med bulbæraffeksjon. Ved mistanke om kollaps i ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ngstilpasset-omsorgsmodell-nidcap
  /
  ... NIDCAP er utviklet av professeor og psykolog H. Als, og brukes i omsorgen for premature og syke ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...k-treningsgruppe-etter-hoftebrudd
  /
  ... progresjon. I den systematiske oversikten til Auais et.al. (2012), varierer justering fra hver 3. uke til ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...intensive-behavioral-intervention
  /
  ... før 24 måneders alder (31, 32). Fenske et al. (33) viste at barn som mottok behandling før ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../ferdige/indusert-sputum
  /
  ... Rut Elisabet Hovden Hanstveit, Sissel Frostad Oftedal Kathan Al-Azawy Helse Bergen ferdig Undersøke Teknikk/praktisk utførelse ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-til-voksne-innlagt-pa-sykehus
  /
  ... Norderud Lærum, Solfrid Indrekvam, Ove Arne Fondnæs Kathan Al-Azawy Helse Bergen ferdig Teknikk/praktisk utførelse Luftveier ...