Als Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../12.4.1-primære-cns-lymfomer
  /
  ... utelates. Ved PR/SD 45 Gy (Morris et al , 2013; Shah et al , 2007). Hos yngre utvalgte pasienter kan det være ... autolog stamcellestøtte (HMAS) i første remisjon (Omuro et al , 2015; Kasenda et al , 2012). Data fra IELSG ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../11.2.3-behandling-ved-klassisk
  /
  ... for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) (Linch et al , 1993; Schmitz et al , 2002). Ved begrenset residiv uten B-symptomer og ... nå som førstevalg hos egnede pasienter (Santoro et al , 2007). DHAP, IME eller IKE kjemoterapi er alternative ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../12.2.9-anaplastisk-storcellet
  /
  ... a innholder asparaginase gir bedre resultater (Kwong et al , 2012), og at lokal strålebehandling bør gis på ... III eller IV med B-symptomer (Stein et al , 2000). ALK-positive lymfomer har god prognose med ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-behandles-er-behandlet-for-kreft
  /
  ... 5 års overlevelse ca. 80 % (Gatta G, et al.). De som har overlevd kreftbehandling i barne- og ... hjerteklaffestenoser, restriktiv kardiomyopati og arytmi (Armenian SH et al.). Pediatrisk kreft gir høyere risiko enn kreft i ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... varig respiratorstøtte umiddelbart etterpå. Referanser Birnkrant DJ, et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part ... management. The Lancet Neurology. 2018. Feingold B, et al. Management of Cardiac Involvement Associated With Neuromuscular Diseases: ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../terapeutisk-hypotermi
  /
  ... npeu.ox.ac.uk/tobyregister Azzopardi DV et al. Moderate Hypothermia to Treat Perinatal Asphyxial Encephalopathy. N ... 361: 1349-58. (TOBY study) Eicher DJ, et al. Moderate hypothermia in neonatal encephalopathy: efficacy outcomes. Pediatr ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../rop/vedlegg-4.gjennomgang
  /
  ... sammensatte lidelser, både somatisk og psykiatrisk (McHugo et al., 2006). Dette gjelder også personer med ROP- lidelser ... over de som ble inkludert i Cleary et al. (2008), ble inkludert. Studiene ble ekskludert fra Cleary ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../3.1-forekomst-ifølge-befus
  /
  ... noe om forekomst i ulike sammenhenger. Grant et al. (2004) benyttet data fra den amerikanske studien National ... som oftest søker behandling (Hall, 1996, Grant et al., 2004) Vi har få gode norske studier som ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../3.2-forekomst-av-ruslidelser
  /
  ... med de mest alvorlige psykiske lidelsene (Duke et al., 1994, Fowler et al., 1998, Mueser et al., 2000). Blant personer med alvorlig psykisk lidelse er ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../prostatakreft/litteraturliste
  /
  ... HO, Klint A, Hernes E, Moller B, et al. Interpreting trends in prostate cancer incidence and mortality ... Young Jr JL, Swanson GM, West D, et al. Racial/Ethnic patterns of cancer in the United ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste