Aagenæs or aagenaes or cholestasis and neonatal Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ublikasjonsliste-for-medisinsk-fodselsregister
  /
  ... Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register ... Saving Newborn Babies - The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/svangerskap
  /
  ... spedbarn som dør i løpet av første levemåned (neonatal dødelighet) og etter de fire første leveukene og ... early pregnancy on risks for stillbirth and early neonatal mortality. Nicotine Tob Res, 16 (1), 78-83. ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../tiltak/esbl-holdige-gramnegative-stavbakte
  /
  ... ligger på avdelinger med spesielt infeksjonsutsatte pasienter (eks. neonatal-, intensiv- og kreftavdelinger), eller ESBL A/M -holdig ... for spredning og/eller infeksjonsutsatte pasienter, (f.eks. neonatal-, intensiv- og kreftavdelinger). Uventet funn av ESBL KARBA. ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/div/biobank/samarbeidsinstitusjoner-og-forsknin
  /
  ... and Newborn Telomere Length. Per Magnus DNA 2016 Neonatal presence of cancer dispositions in children who later ... perifluorinated compounds in pregnancy. Merethe Eggesbø Plasma 2012 Neonatal presence of cancer dispositions (by epigenetic profiles or ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../publikasjonsliste-for-reseptregisteret
  /
  ... inhibitors during pregnancy, and the risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations-A population based European ... H., Lupattelli, A., Romoren, M., & Koren, G. (2013). Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstetrics and ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...entrasjoner-av-fint-svevestov-rapport-2018.pdf
  /
  ... Latzin, P. (2013). Air pollution during pregnancy and neonatal outcome: a review. J Aerosol Med Pulm Drug ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...iste-for-nasjonalt-vaksinasjonsregister-sysvak
  /
  ... T., Geiran, O., . . . Brannstrom, M. (2015). Obstetric and Neonatal Outcome of Pregnancies Fathered by Males on Immunosuppression ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/hn/legemiddelbruk/fakta-om-paracetamol
  /
  ... Eriksson, Gordh, Fredriksson (2014) Paracetamol (acetaminophen) administration during neonatal brain development affects cognitive function and alters its ...
 9. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...bedre-resultater-med-bred-geriatrisk-vurdering
  /
  ... bruke medikamentene. Interventions to reduce medication errors in neonatal care: a systematic review Nguyen MR, Mosel C, ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/en/projects
  /
  ... health? (PRECONDIET) Does pre-pregnancy diet predict child neonatal outcomes and outcomes related to pregnancy health differently ...
forrige · 1 · 2 · neste