Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/.../ferdige/smertevurdering-av-barn
    /
    ... I denne kategorien regnes langvarige og episodiske smerter hos barn med kroniske tilstander (som for eksempel artritt eller sigdcellesykdom), samt tilfeller der smerte i seg selv er sykdommen (som for eksempel migrene, funksjonelle magesmerter, komplekst regionalt smertesyndrom).