Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-fysisk-helse
  /
  ... omtales noen av de vanligste tilstandene. Forstoppelse og magesmerter Forstoppelse er det mest vanlige mageproblemet hos barn. ... mer krevende behandling, inkludert kirurgi, kan være nødvendig. Magesmerter er et annet vanlig symptom hos barn: Om ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../bakterier-i-drikkevann
  /
  ... også være direkte årsak til tarminfeksjoner. Sykdommen gir magesmerter og diaré, ofte med mild feber, hodepine og ... timer har forekommet. Sykdommen arter seg da som magesmerter raskt etterfulgt av diaré, noen ganger også med ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../vibrionaceaeinfeksjoner-diverse-art
  /
  ... av nekrotiserende fasciitt. Ved matsmitte oppkast, diaré og magesmerter som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til ... vanligvis mild sykdom med sår- og øregangsinfeksjon. Aeromonas : Magesmerter og diaré. Varighet 1-3 døgn. Sårinfeksjon, nekrotiserende ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../rad/for-du-drikker-vann-rett-fra-naturen
  /
  ... flere dager, av og til med feber og magesmerter (1). Den vanligste årsaken til slik sykdom skyldes ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...skadedyrbekjemper-del-2_host-2018-redusert.pdf
  /
  ... reaksjoner som hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjertebank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet. Det er viktig ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../utbrudd-av-bacillus-cereus-matforgi
  /
  ... personer) symptomer på akutt matforgiftning med diaré og magesmerter i løpet av det første døgnet etter festen. ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../utbrudd-av-campylobacteriose-i-norg
  /
  ... hadde hatt diaré, de fleste også feber og magesmerter. Median sykdomsvarighet var 8 døgn (variasjon: 4 – 21). ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../konsekvenser-av-svikt-i-vannforsyningen
  /
  ... fikk påvist salmonella typhimurium-infeksjon, med oppkast, diaré, magesmerter, feber, blod i avføringen og/eller leddplager, men ...
 9. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/ml/badevann/boblebad-bor-reingjerast-noye
  /
  ... andre symptom på lungebetennelse. Enkelte kan også få magesmerter og diaré. Laboratorieprøver kan vise nedsett nyrefunksjon. Legionærsjukdom ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../norovirusenteritt---veileder-for-he
  /
  ... og forløp Kort forløp med uvelfølelse, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk, diaré og feber. Varer vanligvis kun 1- ...
forrige · 1 · 2 · neste