Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../barn/symptomdiagnoser/akutte_magesmerter
  /
  ... ofte ettermiddag og kveld. Gastroenteritt. Oppkast, diaré og abdominalsmerter. Ofte feber, dehydrering og nedsatt allmenntilstand. Vanligste årsak ... måneder og 3 år. Inkarserert hernie. Plutselig innsettende abdominalsmerter. Brekninger eller oppkast. Eventuelt palpabelt brokk i inguinalkanalen. ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/symptomer_og_sykdommer/barn/symptomdiagnoser/diar
  /
  ... i øvre luftveier eller mellomøre. Livlige tarmlyder, eventuelt abdominalsmerter. . Diaré ved andre infeksjoner, for eksempel luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner (obs – ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/symptomdiagnoser/magesmerter
  /
  ... sjekke hvordan det går. Oppfølging hos fastlege. Kroniske abdominalsmerter henvises til utredning hos fastlege.
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/peritoneum/peritonitt
  /
  ... perforasjon foreligger. Symptomer og funn Generalisert peritonitt. Kraftige abdominalsmerter. Pasienten ligger stille med opptrukne bein. Kvalme og ... buken kan være bløt. Lokal peritonitt. Mer lokaliserte abdominalsmerter. Feber. Kvalme og oppkast. Distinkt palpasjons- og slippømhet. ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../mage_og_tarm/undersoekelse_abdomen
  /
  ... sykdommer? Smerter i buken? Kvalitet? Lokalisering? Utvikling? Se magesmerter for typiske sykdomsbilder. Ledsagende symptomer. Kvalme? Oppkast? Anoreksi? Frysninger? ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../tynn-_og_tykktarm/inflammatorisk_tarmsykdom
  /
  ... eller snikende sykdomsdebut. Symptomer og funn Crohns sykdom. Abdominalsmerter, hyppig i høyre nedre kvadrant. Diaré. Sykdomsfølelse og ... og inkontinens. Sykdomsfølelse og asteni. Anoreksi og vekttap. Abdominalsmerter og feber ved fulminant forløp. Differensialdiagnoser Langvarig gastroenteritt ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../tynn-_og_tykktarm/mesenterialkarsokklusjon
  /
  ... koagulasjonsforstyrrelse. Noen har hatt abdominal angina på forhånd (abdominalsmerter etter måltid, forårsaket av iskemi). Dårlig prognose med letalitet rundt 70–80 %. Symptomer og funn Sterke abdominalsmerter diffust i buken. Akutt innsettende ved emboli, mer ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../svangerskap/magesmerter_i_svangerskapet
  /
  ... Pyelonefritt. Økt risiko ved graviditet. Kan gi sterke magesmerter, av og til rielignende. Kvalme, feber, sykdomsfølelse. Ofte ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../diabetes_mellitus/hyperglykemisk_ketoacidose
  /
  ... med kompensatorisk hyperventilasjon (Kussmauls respirasjon). Ketose med oppkast, magesmerter og acetonlukt fra munnen. Påvirket allmenntilstand og redusert ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/akutte_underlivssmerter
  /
  ... abdomen, tidligere infeksjoner eller endometriose kan gi residiverende magesmerter. Se også andre differensialdiagnoser ved magesmerter. Sykdom i urinveiene. Nyresteinsanfall, urinveisinfeksjon. Supplerende undersøkelser Urinundersøkelse. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste