Abdominalt aortaaneurisme Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../abdominalt-aortaaneurisme
  /
  ... kan hjelpe hvis aneurismet vokser. Hva er et abdominalt aortaaneurisme? Abdominalt aortaaneurisme er en utposning på hovedpulsåren (aorta) i magen. ... til seks ganger høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme enn kvinner. Eldre. Disse aneurismene er uvanlige hos ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ning-av-abdominalt-aortaaneurisme
  /
  Hjerte og kar Diagnostikk 2015 Folkehelseinstituttet Diagnostikk Lenker
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...nter-med-diabetes-og-karsykdommer
  /
  ... enkelte søkene) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening Frønsdal KB, Sæterdal I, Harboe I, Klemp ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/hjertekar
  /
  ... 10.2018 Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../?blockId=54826&ownerPage=45567&language=no
  /
  ... 2018 Notat Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/oversikter/nytt-pa-fhi/?page=2
  /
  ... 2018 Notat Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/publ/2018
  /
  ... 10.2018 Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/torakskirurgi-A-A
  /
  ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Akalasi Akutt koronarsyndrom Aortadisseksjon Aortainsuffisiens Aortakoarktasjon Aortastenose Atriemyksom ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../a-a-lister/generell-kirurgi-a-a
  /
  ... termen. Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Adenokarsinom med ukjent utgangspunkt Akutt abdomen Analfissur ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/karkirurgi-a-a
  /
  ... søk i Helsebibliotekets kilder på den aktuelle termen. Abdominalt aortaaneurisme Angiodysplasi i kolon Aortadisseksjon Aortakoarktasjon Bürgers sykdom Diabetesfot ...
forrige · 1 · 2 · neste