Abdominalt aortaaneurisme Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/hjertekar
  /
  ... 10.2018 Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../?blockId=54826&ownerPage=45567&language=no
  /
  ... 2018 Notat Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/oversikter/nytt-pa-fhi/?page=2
  /
  ... 2018 Notat Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/publ/2018
  /
  ... 10.2018 Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år? ... formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år. ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...publikasjonsliste-for-hjerte--og-karregisteret
  /
  ... s Choice - Assessment of International Outcomes of Intact Abdominal. Aortic Aneurysm Repair over 9 Years. Eur J Vasc Endovasc ... K; International Consortium of Vascular Registries. Variations in Abdominal Aortic Aneurysm Care: A Report From the International Consortium of ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../publikasjonsliste-for-dodsarsaksregisteret
  /
  ... Preoperative White Blood Cell Count in Patients with Abdominal Aortic Aneurysms and Its Relation to Survival following Surgery. Ann ...