Abdominalt aortaaneurisme Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4503
  /
  ... er oppfulgt årlig med ultralyd på grunn av abdominalt aortaaneurisme. Bruker livsvarig Marevan (warfarin). Pasienten har utviklet en ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2288
  /
  ... warfarin) for dyp venetrombose (DVT) og operert for abdominalt aortaaneurisme. Pasienten bruker følgende medikamenter: Furix (furosemid) 20 mg ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4667
  /
  ... atrieflimmer, lavterskel angina, flere stenter. Også stenter for abdominalt aortaaneurisme, kontroller for lengst avsluttet. Hatt grenvenetrombose høyre øyet. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5196
  /
  ... administration of doxycycline in patients with small asymptomatic abdominal aortic aneurysms: report of a prospective (Phase II) multicenter study. ... administration of doxycycline in patients with small asymptomatic abdominal aortic aneurysms: report of a prospective (Phase II) multicenter study. ...