Aicardi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/aicardi-goutieres-syndrom
  /
  Sykdommen viser hjernefunksjonsforstyrrelser fra tidlig barnealder og symptomdebut fra fødsel til de første leveårene. Spisevansker med nedsatt trivsel, slapphet, ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... Dieker syndrom) eller agenesi/hypoplasi av corpus callosum (Aicardi syndrom; bare piker). MRS (magnetisk resonans spektroskopi) er ... Medfødt toksoplasmose viser karakteristiske arrforandringer i retina, mens Aicardi syndrom kjennetegnes av utstansede hvite flekker i retina. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3269
  /
  ... måneder gammelt barn har en sjelden nevrodegenerativ lidelse (Aicardi-Goutieres syndrom). En utenlandsk ekspert har anbefalt oppstart ... som beskriver bruk av etidronat hos barn med Aicardi-Goutieres syndrom, men det foreligger noe dokumentasjon på ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken ...