Akutt hodepine Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../nervesystemet/symptomdiagnoser/hodepine
  /
  ... og fremst hos yngre personer. Sinusvenetrombose. Kan gi akutt hodepine. Kan være ledsaget av kvalme, brekninger, lysskyhet og ... svimmelhet, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og ... Optikusnevritt Brytningsfeil. Nedsatt syn? Malign hypertensjon ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../oeye/symptomdiagnoser/dobbeltsyn
  /
  ... Tiltak Innleggelse? Pasienter med akutt øyemuskelparese, pupilleaffeksjon og akutt hodepine innlegges som øyeblikkelig hjelp i nevrologisk eller nevrokirurgisk ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/hn/legemiddelbruk/fakta-om-paracetamol
  /
  ... behandle hodepine, kan behandlingen i seg selv gi hodepine. Forgiftninger Akutt forgiftning: For friske voksne regnes en dose på ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../infeksjoner/lokaliserte_infeksjoner/tularemi
  /
  ... stor gnagerbestand, samt høst/vinter. Symptomer og funn Akutt symptomdebut med feber, hodepine og kvalme. Øvrige symptomer er avhengig av smittevei: ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/symptomer_og_sykdommer/oeye/retina/netthinneloesning
  /
  ... blinkende lys, prikker og tråder): Mouches volantes. Mindre akutt, ikke-blinkende. Migreneanfall. Som regel hodepine, fortifikasjoner. Ortostatisk hypotensjon. Lysglimtene gir seg etter en ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/symptomer_og_sykdommer/oeye/optikusnevritt
  /
  ... ved oftalmoskopi. Arteriell okklusjon. Akutt synsforandring, avbleket retina. Akutt glaukom. Smertefullt, rødt øye. Temporalisarteritt. Ev. hodepine, ev. fortykket, øm arterie i tinningen. Makuladegenerasjon. Eldre ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/akutt_smerte_i_og_rundt_oeyet
  /
  Årsaker Klasehodepine. Intens hodepine, tåreflod. Perioder med mange anfall. Dakryocystitt. Hevelse lateralt på øvre øyelokk. Samtidig virusinfeksjon? ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../oeye/symptomdiagnoser/pupilleforandringer
  /
  ... og reaksjon på lys og nærinnstilling Tiltak Innleggelse? Akutt ensidig forstørret (mydriase) eller forminsket (miose) pupill med samtidig hodepine, eller med nakke- og kjevesmerter på samme side ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../sekundaerundersoekelse_og_behandling
  /
  ... en pekepinn på bakenforliggende årsak. Spør etter brystsmerter (akutt koronarsyndrom), dyspné (pneumoni, anafylaksi), magesmerter (appendisitt, tarmperforasjon), urinveissymptomer (urosepsis), kvalme og hodepine (meningitt) osv. A – Airways – luftveier Gjenta undersøkelsen. Frie luftveier, ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../svelg_farynks/akutt_faryngotonsillitt
  /
  ... enkelte andre tilstander, blant annet ved mononukleose, skarlagensfeber, akutt leukemi og agranulocytose. Symptomer og funn Sår hals og svelgsmerter. Temperaturstigning. Eventuelt hodepine og varierende grad av påvirket allmenntilstand. Små barn ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste