Akutt hodepine Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/hn/legemiddelbruk/fakta-om-paracetamol
  /
  ... behandle hodepine, kan behandlingen i seg selv gi hodepine. Forgiftninger Akutt forgiftning: For friske voksne regnes en dose på ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../protozoer-i-drikkevann
  /
  ... inn i hjernen, og den fører da til akutt hjerne- og hjernehinnebetennelse. Amøben er ikke påvist i Norge. Den smittede utvikler sterk hodepine, kvalme med oppkast, høy feber og andre symptomer ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../inneklima-og-helseplager-ny
  /
  ... påvirkes av inneklima Irritasjon i hud og slimhinner, hodepine og trøyttleik Dei fleste opplevingar av dårleg inneklima ... og luftvegar, samt luktplager. Nokre opplever også hudplager, hodepine og trøyttleik. Einskilde rapporterer betydelege slike plager. Sjå ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../bygging-pa-gamle-avfallsdeponier
  /
  ... Den vonde lukten kan imidlertid gi plager som hodepine og kvalme. Vond lukt kan også føre til ... forekomst av selvrapporterte helseplager som tretthet, søvnighet og hodepine blant beboere i nærheten av avfallssteder. Selv om et betydelig antall studier ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../bakterier-i-drikkevann
  /
  ... gir magesmerter og diaré, ofte med mild feber, hodepine og av og til oppkast, og normalt med ... med merkes sykdommen som slapphet, med muskelsmerter og hodepine. I løpet av få dager utvikles høy feber, ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ent-skadedyrbekjemper-arbeidsbok_host-2018.pdf
  /
  ... konsentrasjoner virker damp/tåke sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Misbruk kan gi åndenød, ... er utsatt for alvorlig kronisk eksponering for pesticider. • Hodepine, svimmelhet, pusteproblemer og motoriske, emosjonelle (sinne, nedstemthet mm) ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/smerte
  /
  ... med fibromyalgi også har irritabel tarmsyndrom og kronisk hodepine. Flere gener som har betydning for utvikling av ... from the American Migraine Prevalence and Prevention Study. Headache, 52 (10), 1456-1470. Chou, R., Turner, J. ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten
  /
  ... til tross for betydelig risiko for bivirkninger (døsighet, hodepine og svimmelhet) og manglende dokumentasjon på effekt (Slordal, ...
 9. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../influensavaksinasjon---veileder-for
  /
  ... etter vaksinasjon er vanlig. Nesetetthet (mer enn 10 %), rennende nese Hodepine, sykdomsfølelse, muskelsmerter, manglende appetitt, feber over 38 °C (mer enn ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...skadedyrbekjemper-del-2_host-2018-redusert.pdf
  /
  ... fugl, og gir oftest influensaaktige symptomer som feber, hodepine og hoste hos mennesker. Den kan imidlertid også ...
forrige · 1 · 2 · neste