Alpers sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562472
  /
  ... det mitokondrielle enzymet polymerase γ (POLG), f.eks. Alpers-Huttenlochers syndrom, og hos barn <2 år som mistenkes å ha POLG-relatert sykdom, se Forsiktighetsregler. Orfiril Orfiril long Orfiril Retard Desitin ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562466
  /
  ... behandling med natriumvalproat. dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562466
  /
  ... behandling med natriumvalproat. dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562468
  /
  ... behandling med natriumvalproat dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562468
  /
  ... behandling med natriumvalproat dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562467
  /
  ... behandling med natriumvalproat dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og ... Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med ...