Alpers sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=6398
  /
  ... med antidepressiva. Referanser:1. Norsk elektronisk legehåndbok. Depressive lidelser hos barn og unge. http://www.legehandboka.no/ (Sist oppdatert: 5. januar 2017). 2. Alper K, Schwartz KA, Kolts RL, Khan A. Seizure ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3376
  /
  ... 4. 2. Jain KK, editor. Drug-induced neurological disorders. 2001; 2nd ed.: ... print]. Abstract 4. Alper K, Schwartz KA, Kolts RL et al. Seizure incidence ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6078
  /
  ... deriblant progressiv ekstern oftalmoplegi (PEO), epilepsi + hepatocerebral degenerasjon (Alpers-Huttenlocher syndrom), sensorisk ataktisk nevropati + dysartri + oftalmoparese (SANDO), ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3606
  /
  ... SVARPåvirkning av krampeterskelen er en doseavhengig effekt (1). Alper og medarbeidere har gjennomgått klinisk forskningsdokumentasjon fra fase ... nr. 1468, RELIS Øst. (www.relis.no)2. Alper K, Schwartz KA, Kolts RL et al. Seizure incidence ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7559
  /
  ... RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database) 5. Alper K, Schwartz KA, Kolts RL, Khan A. Seizure ... RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database) 5. Alper K, Schwartz KA, Kolts RL, Khan A. Seizure ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2613
  /
  ... deriblant progressiv ekstern oftalmoplegi (PEO), epilepsi + hepatocerebral degenerasjon (Alpers syndrom), sensorisk ataktisk nevropati + dyrartri + oftalmoparese (SANDO), parkinsonisme, ...