Alport or hereditær nefritt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nefrotisk-syndrom
  /
  ... Henoch-Schönlein glomerulonefritt (GN), akutt poststreptokokk GN, IgA nefritt, membranoproliferativ GN, Alport syndrom eller andre. Symptomer og funn Ødemer (som ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../glomerulonefritt
  /
  ... i samråd med nefrolog/barnenefrolog. Differensialdiagnoser Hereditær nyresykdom (Alport’s syndrom, tynn glomerulus basalmembran nefropati), tubulointerstisiell nefritt, hemolytisk uremisk syndrom (Hemolytisk uremisk), idiopatisk nefrotisk syndrom ( ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/hematuri-hos-barn
  /
  ... undersøkelse, og standardutredning: Glomerulære årsaker er hyppigst: IgA nefritt, men også tynn GBM nefropati, sjeldent Alport syndrom. Sikker diagnose har ingen terapeutisk konsekvens, men ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... hodepine hos barn Akutt intermitterende porfyri Akutt interstitiell nefritt ... syndrom ALS Alvorlig immunsvikt Amblyopi Amenoré, primær Amenoré, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/tubulopatier
  /
  ... ses spesielt ved medfødte urinveismisdannelser, nephronopthtisis, ved interstitiell nefritt, andre tubulære sykdommer som Bartter syndrom og cystinose. ...