Androgen and insensitivitet or "disorders of androgen" or 46 and xy Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... stede etter fertiliseringen (46,XX hos jenter og 46,XY hos gutter), den etterfølgende differensieringen av gonadene og ... 47,XXY (Klinefelter syndrom og varianter), 45,X/46,XY (mixed gonadal dysgenesis og ovotestikulær DSD) og 46, ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../11-endokrinologi/11.5-mikropenis
  /
  ... 12. svangerskapsuke, og inkluderer bl.a hypofyseinsuffisiens, partiell androgen insensitivitet og 5 _-reduktase mangel (omdanner testosteron _ biologisk aktivt ...