Beckers Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/beckers-muskeldystrofi
  /
  Muskeldystrofi er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som primært angriper skjelettmuskelfibrene. Sykdommene kjennetegnes ved fremadskridende svinn av muskelcellene, ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 ... AT Ataxia telangiectasia Atypisk nevroaksonal dystrofi Battens sykdom Beckers ... syndrom Betamannosidose Beta-propeller protein- ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/...det-recessiv-tilstand-med-utviklingshemning
  /
  ... tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke ...